Google analytics

Zápisy do MŠ

V letošním roce je nově upravená městská vyhláška o spádovost mateřských škol

Spádovost je totožná s trvalým bydlištěm ve městě Beroun.

MŠ si budete vybírat podle své preference , dostupnosti ...

Přihlášku budete podávat do mateřské školy, kterou preferujete na prvním místě a zároveň na přihlášce vyznačíte další mateřskou školu , kam chcete dítě umístit v případě , že vámi preferovaná škola bude mít naplněnou kapacitu ( ta je dána především velikostí školy).Pro pracoviště 2 Vrchlického nebude v letošním roce zápis uskutečněn z důvodu plánované velké rekonstrukce celé budovy.

Dokumenty k on-line zápisu budou zveřejněny na našem webu od 2.5.2021  NE DŘÍVE

Žádosti budou přijímány 10. a 11.5.2021

Quick.CMS logo Mellody Design - logo